Beleidsplan

Doelstelling:

De stichting ELIHU is op 6 oktober 2015 opgericht. Zij heeft volgens de statuten tot doel: de bevordering van de verkondiging van de evangelieboodschap in de meest ruime zin en hulp te bieden in elke vorm bij sociale noden. Het betreft in het bijzonder het ondersteunen van zendingsarbeid in Kameroen, waar één van de bestuursleden vele jaren samen met zijn vrouw als zendeling heeft gewerkt.

Algemene gegevens:

Naam ANBI Stichting ELIHU
KvK – nummer 64352781
RSIN/Fiscaal Nummer 855629137
Datum akte van oprichting 06-10-2015
Postadres en Bezoekadres Anklaarseweg 304, 7316MH Apeldoorn
Email st.elihu@outlook.com
Internetsite http://elihu.nl
Telefoon 0553013918
Bankrekening NL10 INGB 0007 087533

Bestuurders

Voorzitter:Dhr. W. Verwaal
Secretaris penningmeester:Dhr. H. Oppenhuizen
Bestuurder:Dhr. G.J. Krieger

Vermogensbeheer

De Stichting ELIHU heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van giften, legaten en schenkingen. De gevers worden langs diverse wegen op de hoogte gehouden van de financiële noden en behoeften. Het bestuur beslist waarvoor de giften bestemd zullen worden, tenzij de gever uitdrukkelijk een specifiek doel aangeeft in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. Het bestuur kan daarin adviseren. De penningmeester beoordeelt of binnenkomende giften binnen de doelstelling van de Stichting vallen en kan de gift eventueel retourneren.

Beleidsplan

 1. Ondersteunen van Christelijk literatuurwerk, voornamelijk in Kameroen en andere Afrikaanse landen, waaronder de verspreiding van bijbels, kalenders, boeken en folders.
 2. Hulp bieden bij evangelische projecten.
 3. Organiseren van Bijbelstudieconferenties.
 4. Bezoeken maken ter ondersteuning van Christenen en Christelijke gemeenten.
 5. Verlenen van ondersteuning in elke vorm bij sociale noden, in voorkomende gevallen ook aan niet Christenen.
 6. Verlenen van hulp aan evangelisten en evangelie-ondersteunend werk, zoals schoolwerk en medisch werk.

Beloningsbeleid

De Stichting bezit geen en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van gebouwen, inboedel, wagenpark, etc. De bestuursleden werken “pro Deo”. De Stichting bestaat louter om als rechtspersoon een zakelijke rekening te kunnen beheren t.b.v. het doorgeven van giften voor bovengenoemde doelen. De enige kosten die gemaakt worden betreffen bankkosten, KvK-kosten, notariskosten, e.d. Alle overige middelen worden volledig aangewend voor de doelstelling van de Stichting ELIHU.

Verslag Werkzaanheden Boekjaar 2016

Verslag van de werkzaamheden van de Stichting ELIHU over het boekjaar 2016.

 1. Het bestuur van Stichting ELIHU kwam in 2016 twee keer bijeen. Op 28 maart 2016 voor het vaststellen van het financieel jaarverslag over het jaar 2015 en op 10 december 2016 ter bespreking van het budget voor het jaar 2017, de nieuwe ANBI-voorwaarden en overige zaken.
 2. In het boekjaar 2016 bedroegen de inkomsten van de Stichting ELIHU in totaal € 89.606,02 en de uitgaven € 83.988,46.
 3. Daarvan werd € 26.877,46 besteed voor de aankoop van evangelische boeken en kalenders voor de Mission Chrétienne in Kameroen.
 4. Verder werd een bedrag van € 30.000,00 overgemaakt naar de rekening van de Mission Chrétienne, B.P. 98, Ebolowa, Kameroen. Hiervan was € 10.000,00 bestemd voor arme gelovigen, € 10.000,00 voor overige behoeften en € 10.000,00 voor het bouwproject in Bafoussam.
 5. In april 2016 werd met de bouw begonnen van een vergaderlokaal annex Bijbelcentrum in Bafoussam. De bouw was aan het einde van het jaar vrijwel voltooid.
 6. De penningmeester heeft driemaal een bezoek aan Kameroen gebracht om de gemeenten en de individuele gelovigen te dienen, de verschillende Bijbelcentra te bezoeken en het bouwproject in Bafoussam te begeleiden. Eenmaal heeft zijn echtgenote hem vergezeld.
 7. Voor de bouw van een toekomstige vergaderruimte in Douala is reeds een bedrag van € 22.000,00 gereserveerd.

Hier vind u het Financieel Jaarverslag van de stichting ELIHU van het boekjaar 2016 (PDF).

Verslag Werkzaamheden Boekjaar 2015

Verslag van de werkzaamheden van de Stichting ELIHU over het boekjaar 2015.

 1. In de période van 28 oktober 2015 tot en met 31 december 2015 bedroegen de inkomsten van de Stichting ELIHU in totaal € 17493,99 en de uitgaven € 16547,52.
 2. Een bedrag van ruim € 3300,00 is besteed voor de aankoop van christelijke boeken voor de Mission Chrétienne in Kameroen.
 3. Een bedrag van € 5000,00 is overgemaakt naar de rekening van de Mission Chrétienne, B.P. 98, Ebolowa, Kameroen ten behoeve van de armen.
 4. Een tweede bedrag van € 5000,00 is overgemaakt naar dezelfde rekening ten behoeve van algemene noden.
 5. De secretaris-penningmeester heeft een reis van een maand naar Kameroen gemaakt en vele plaatsen kunnen bezoeken, ook in het noorden. Hij kon naast de geestelijke hulp ook materiële hulp bieden voor het organiseren van enkele regionale conférenties. Tevens heeft hij verschillende evangelische boekhandels bezocht, waarvoor de Mission Chrétienne verantwoordelijk is.

Hier vind u het Financieel Jaarverslag van de stichting ELIHU van het boekjaar 2015 (PDF).

ANBI

De stichting ELIHU is een algemeen nut beogende instelling.